Prodejna KEŘKA s.r.o. Husqvarna Pardubice - Staré Hradiště

Naši prodejnu naleznete ve Starém Hradišti, 500 m severně od Pardubic směrem po staré výpadovce na Hradec Králové (ne po rychlodráze). U prodejny máte možnost bezproblémového zaparkování a předvedení části sortimentu přímo v praxi.

 


 

 

Fáblovka 518

533 52  Pardubice - Staré Hradiště

 

Telefon: 466 644 621

Mobil: 775 644 621

 

E-mail: kerka@kerka.cz

Otevírací doba DUBEN – ČERVEN:  
pondělí - pátek

               8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

sobota

               

               8:00 - 12:00

 

Otevírací doba ČERVENEC - BŘEZEN             

pondělí - pátek 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
sobota

zavřeno

 

 
   
   
   
   

 

Těšíme se na Vaší návštěvu!

 

Pravidelně pro vás připravujeme předváděcí a testovací akce

Sledujte náš web a Facebook, ať vám neunikne žádná z možností otestovat produkty přímo v akci či konzultovat vaše dotazy s odborníky. Seznamte se s novými trendy a průlomovými technologiemi!

Profi den Husqvarna Keřka 2019

Profi den Husqvarna Keřka 2019

Profi den Husqvarna Keřka 2019

Profi den Husqvarna Keřka 2019

 

Vše o nákupu

Vážení zákazníci,
jsme rádi, že jste navštívili náš internetový obchod. Pro Váš pohodlný nákup Vám zde přikládáme několik praktických rad a informací, jak postupovat.

Zboží můžete objednávat pouhým přidáním požadovaného produktu do nákupního košíku. Do košíku si můžete přidat neomezený počet kusů zboží, upravovat jeho obsah či ho úplně vyprázdnit.

Po vybrání zboží je třeba vyplnit nutné údaje a odeslat objednávku.

Doporučujeme Vám se v našem internetovém obchodě zaregistrovat. Při registraci vyplníte své údaje (takže je už nebudete muset příště zadávat), zvolíte si Vaše přístupové jméno a heslo (tyto údaje budete zadávat při vstupu do našeho internetového obchodu) a stanete se naším registrovaným zákazníkem.

Poté se za pomoci Vámi zvoleného jména a hesla můžete přihlásit.

Vybrané zboží můžete také objednat e-mailem, faxem či písemně.

Katalog

Katalog je tříděn podle jednotlivých typů výrobků.

Produkty na stránce jsou řazeny dle abecedy, můžete si je však i seřadit dle ceny a to nejen vzestupně, ale i sestupně.

Při hledání specifického produktu můžete použít i funkci vyhledávání, kde zadáte požadované klíčové slovo. Aby bylo docíleno zobrazení jen relevantních výsledků, vyhledávač prochází jen názvy produktů a objednací čísla.

Dodání zboží

Zboží Vám bude dodáno způsobem, který si vyberete při odesílání objednávky. Veškerý sortiment lze zaslat na jakoukoliv adresu v ČR. Zboží je doručeno Českou poštou.

Poštovné u motorových strojů je ZDARMA!

Cena poštovného u ostatních produktů a příslušenství je dána dle tarifů České pošty pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží. Přesnou výši poštovného naleznete ve Vaší objednávce. Většinou se jedná o 149 - 199 Kč na objednávku, při nákupu zboží v hodnotě nad 3 000 Kč s DPH máte poštovné ZDARMA.

Zboží je zpravidla expedováno do 5 dnů od objednání.

U některých produktů je v zájmu zajištění správné funkčnosti a zkvalitňování péče o naše zákazníky nutné osobní předání. O možnostech přepravení produktu přímo k Vám Vás budeme informovat telefonicky, objednávka proto není závázná.

Zboží lze vyzvednout přímo u nás na prodejně, osobní odběr je samozřejmě ZDARMA!

Obchodní podmínky

Před každým nákupem je třeba souhlasit s obchodními podmínkami, se kterými se prosím blíže seznamte.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu společnosti KEŘKA s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení

  • 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě KEŘKA s.r.o., Fáblovka 518, Pardubice, PSČ 533 52, IČ: 64791033, DIČ: CZ64791033.
  • 1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Vymezení pojmů

  • 2.1 Kupujícím může být buď podnikatel, nebo spotřebitel.
  • 2.2 Kupujícím – podnikatelem je právnická nebo fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
  • 2.3 Kupujícím – spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  • 3.1 Předmětem kupní smlouvy je zboží nabízené prodávajícím v jeho internetovém obchodu, provozovaném na stránkách www.kerka.cz.
  • 3.2 Odeslaná objednávka vyplněná kupujícím se považuje za návrh kupní smlouvy. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito podmínkami. Odesláním vyplněné objednávky kupující současně potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
  • 3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
  • 3.4 Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky, a to i v případě, že potvrzení objednávky obsahuje změny, pokud celková cena dodávky není vyšší, než cena uvedená v objednávce. Za potvrzení objednávky se dále považuje:
   • - zálohová faktura, popř. jiný doklad obsahující údaje pro platbu předem,
   • - poskytnutí objednaného zboží (jeho předání kupujícímu, popř. k přepravě prvnímu přepravci na adresu kupujícího).
  • 3.5 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech:
   • - zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
   • - zboží je po delší dobu nedostupné.
  • 3.6 Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
  • 3.7 Kupní smlouva a  podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  • 3.8 Kupující – spotřebitel může od uzavřené smlouvy odstoupit způsobem a za podmínek uvedených v Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, které je k těmto podmínkám připojeno v příloze jako jejich nedílná součást.
  • 3.9 Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.
  • 3.10 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kerka@kerka.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.
 4. Cena a platební podmínky

  • 4.1 Cena dodávaného zboží se řídí cenami zveřejněnými na stránkách internetového obchodu platným k datu doručení objednávky prodávajícímu. Cena je uvedena v Kč s daní z přidané hodnoty. Celková cena dodávky sjednané v kupní smlouvě je tvořena součtem cen jednotlivých položek zboží.
  • 4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v ceníku prodávajícího.
  • 4.3 Kupující může cenu dodávky uhradit: V případě, že kupující zvolí platbu bezhotovostním převodem, je před dodáním zboží povinen zaplatit zálohovou fakturu či jinou výzvu k platbě, kterou mu prodávající zašle neprodleně po přijetí jeho objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.
   • a) v hotovosti při převzetí zboží v sídle firmy,
   • b) v hotovosti při převzetí zboží zaslaného na dobírku,
   • c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
 5. Dodací podmínky

  • 5.1 Zboží lze zaslat na jakoukoliv existující adresu v České republice. Pokud si kupující neodebere zboží osobně, zasílá ho prodávající na adresu místa určení uvedenou v objednávce, popř., není-li tato adresa v objednávce uvedena, do sídla (místa podnikání, bydliště) kupujícího, nedohodne-li se s ním jinak. U některých námi nabízených produktů je v zájmu zajištění správné funkčnosti a zkvalitňování péče o naše zákazníky nutné osobní předání, o čemž Vás budeme telefonicky informovat.
  • 5.2 Zboží bude odesláno nejpozději do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, většinou však dříve. Při platbě bezhotovostním převodem do pěti pracovních dnů od připsání celkové ceny dodávky na účet prodávajícího.
  • 5.3 Dodávka zboží je při osobním odběru splněna předáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího, v ostatních případech předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci.
  • 5.4 Při platbě bezhotovostním převodem je k osobnímu odběru v sídle prodávajícího oprávněn pouze kupující nebo osoba jím písemně pověřená. Přebírající je při převzetí zboží povinen prokázat se občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, a pokud se nejedná o kupujícího, také písemným pověřením, jinak je prodávající oprávněn odmítnout vydání dodávky.
  • 5.5 Cena přepravného se řídí ceníkem dopravného prodávajícího, zveřejněným na jeho webových stránkách a stanoví se v této výši: Přesnou výši poštovného si zákazník může ověřit v položce "poštovné a balné" v posledním kroku před odesláním objednávky, stejně tak jako informaci o atypickém (individuálním) poštovném.

   U rozměrnějších výrobků je někdy nutné počítat s individuálním přepravným a balným, jehož cena se řídí podle tarifů pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží a bude s kupujícím konzultována individuálně. O odsouhlasení přesné ceny poštovného bude kupující požádán ještě před odesláním zboží, objednávka je do té doby považována za nezávaznou.
   • Doručení Českou poštou - Dobírkou - od 198 Kč s DPH
   • Doručení Českou poštou - Platba na účet předem - od 149 Kč s DPH
   • Osobní odběr Pardubice - Hotově – ZDARMA
   • Osobní odběr Pardubice - Platba na účet předem – ZDARMA.
  • 5.6 Přepravné a balné se neúčtuje při objednávce zboží, jehož cena (včetně DPH) je vyšší než 3 000 Kč.
  • 5.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
  • 5.8 Po doručení zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda její obal nevykazuje známky výrazného poškození. Pokud kupující zjistí při přebírání zásilky od dopravce známky výrazného poškození, je povinen, nestanoví-li dopravce jinak
   • - je-li dopravcem PPL, sepsat s předávajícím řidičem zápis do předávacího protokolu a poté do tří dnů informovat prodávajícího o poškození zboží při přepravě,
   • - je-li dopravcem Česká pošta, uplatnit reklamaci poškozeného zboží při přepravě přímo na nejbližší poště, k reklamaci musí předložit jak porušený obal, tak poškozené zboží.
  • 5.9 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, jiným způsobem nebo na jinou adresu, než kupující uvedl v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • 5.10 Pro případ, že kupující bezdůvodně odmítne převzít dodávku, se současně sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny dodávky včetně DPH, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu. Zaplacení pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti k náhradě škody, která kupujícímu marným zasláním zboží vznikne.
 6. Záruka, reklamace a odpovědnost za vady

  • 6.1 Prodávající odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy kupující věc převzal,
   • - se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   • - věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   • - věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • 6.2 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  • 6.3 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  • 6.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
   • a) v trvání šest měsíců při dodávkách podnikatelům,
   • b) v trvání 24 měsíců při dodávkách spotřebitelům (projeví-li se však vada u prodeje zboží spotřebitelům v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí).
   • - běžným opotřebením,
   • - nesprávným použitím výrobku,
   • - nesprávným skladováním výrobku.
  • 6.5 Případné vady je kupující povinen reklamovat na adrese KEŘKA s.r.o., Staré Hradiště 518, Pardubice, PSČ 533 52 bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V reklamaci je povinen přesně popsat zjištěné vady. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 7. Ochrana osobních údajů - GDPR

  • 7.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  • 7.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
  • 7.3 Zákony a předpisy: zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů

   Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

   Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Veškeré osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu se zákonnými povinnostmi vyžadovanými platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

   Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

   Databázi e-mailových kontaktů, prostřednictvím které vás informujeme o aktuální nabídce naší firmy, udržujeme na základě Vašeho předchozího zájmu. Zrušit je můžete kdykoliv zasláním zprávy na kerka@kerka.cz. 

  • 7.3 Nastavení souhlasu s používáním souborů cookie. https://www.kerka.cz/cookies

 8. Ostatní ujednání

  • 8.1 Náklady na použití komunikačních prostředků při nákupech v internetovém obchodě hradí prodávající.
  • 8.2 Prodávající archivuje uzavřené kupní smlouvy po dobu šesti let od jejich uzavření. Archivované smlouvy kdykoliv zpřístupní na jeho žádost kupujícímu. V žádosti je kupující povinen uvést své identifikační údaje podle čl. 3, bod 3.3, písm. a) a c) těchto podmínek a datum uzavření smlouvy.
  • 8.3 V případech, které tyto podmínky neřeší, se vztahy prodávajícího a kupujících řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
  • 8.4 Prodávající a kupující se mohou dohodnout odchylně od těchto podmínek. Tato odchylná ujednání mají před těmito podmínkami přednost.
  • 8.5 Nedílnou součástí těchto podmínek je Poučení o právu na odstoupení od smlouvy podle čl. 3, bod 3.8 této smlouvy.
  • 8.6 Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1. ledna 2022.

Příloha k Všeobecným obchodním podmínkám e-shopu společnosti KEŘKA s.r.o.

Poučení o právu kupujícího - spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy

  • 1.1 Kupující - spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu od této smlouvy.
  • 1.2 Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.
  • 1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího (KEŘKA s.r.o., Staré Hradiště 518, Pardubice, PSČ 533 52) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
  • 1.4 Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud je odstoupení odesláno před jejím uplynutím.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  • 2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu dojde oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).
  • 2.2 Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
  • 2.3 Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  • 2.4 Převzetí zboží - Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese uvedené výše v čl. 1, bod 1.3 tohoto poučení. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  • 2.5 Náklady spojené s vrácením zboží - Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
  • 2.6 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  3Mimosoudní řešení sporů

  • 3.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • 3.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • 3.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

Upozornění společnosti Husqvarna Česko s.r.o. pro zákazníky na poskytování bezplatného záručního servisu v Autorizovaných servisních střediscích jen při autorizovaném prodeji výrobků (aktualizované znění ze dne 28.11.2022)

Kontakt

KEŘKA s.r.o.

Fáblovka 518
533 52   Pardubice - Staré Hradiště

Telefon: 466 644 621
Mobil: 775 644 621
E-mail: kerka@kerka.cz


 

 

Otevírací doba DUBEN – ČERVEN

 

pondělí - pátek 08:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
sobota

08:00 - 12:00

 

Otevírací doba ČERVENEC - BŘEZEN:         
pondělí - pátek

08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

sobota

zavřeno

IČ: 64791033, DIČ: CZ64791033

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku.

Spisová značka C 9629 vedena u rejstříkového soudu v Hradci Králové.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Těšíme se na Vaší návštěvu!

Servis

Pro naše zákazníky nabízíme komplexní servis zahradní, lesní a komunální techniky.

Poskytujeme autorizovaný servis pro výrobky značek:

 • Husqvarna
 • McCulloch
 • Gardena
 • Honda
 • VARI
 • Seco Group
 • Iseki
 • Eliet
 • MultiOne
 • ostatní, u nás prodávané značky

 

 

 

Jsme držiteli autorizace na servis motorů značek:

 • Briggs&Stratton
 • Honda
 • Kawasaki
 • Kohler


Náš servis
 

Servisní technici mají jak zkušenosti, tak vědomosti, a proto znají problematiku zahradní, lesní a komunální techniky do podrobností. Rovněž máme na zřeteli, že stroje potřebují pro svůj optimální výkon péči, servis a údržbu. Naši proškolení servisní technici se o opravu a servis umí postarat nejlépe a dokáží si poradit se všemi námi prodávanými stroji.

Ostatně, kvalitní servis je jeden ze základních rysů autorizovaného prodejce.

Pro opravy používáme výhradně originální náhradní díly, oleje a příslušenství.

Stroje do opravy přijímáme kompletní a čisté.

 

Co potřebujete vědět, než se vydáte k nám do servisu?
 

Pro nejrychlejší nalezení správného dílu, mějte prosím informace o Vašem stroji - značku, typ stroje, výrobní číslo, případně vyfocený výrobní štítek. Bez těchto informací nejsme schopni přesně Váš stroj identifikovat a tím pádem Vám nemůžeme objednat správný náhradní díl... čtěte více
 

 

Identifikace stroje

Pro nejrychlejší nalezení správného dílu, mějte prosím informace o Vašem stroji - značku, typ stroje, výrobní číslo, případně vyfocený výrobní štítek. Bez těchto informací nejsme schopni  přesně Váš stroj identifikovat a tím pádem Vám nemůžeme objednat správný náhradní díl.

Správné identifikační údaje o Vašem stroji naleznete na výrobním štítku stroje nebo v záručním listě.

Zde je potřeba opsat co nejvíce údajů o stroji - výrobce stroje, typ stroje, výrobní číslo, rok výroby atd.

například:  
Pila Husqvarna - typ 55, Product no. 96102535-01, 2009
Sekačka Honda - typ HRX537C1 VYEA, výrobní číslo MAGA-1359687
Traktor SecoGroup – výrobní číslo UJ01234

 

 

Identifikace motoru:

 • motory BRIGGS&STRATTON

Identifikační údaje jsou umístěné na motoru

například:

MODEL TYPE CODE
10D902 2118-E1 06889274

 

 • motory HONDA

Identifikační údaje motoru jsou vyraženy na hliníkovém bloku motoru nebo nalepeny na samolepícím štítku. Je nutné udat výrobní číslo a specifikaci nebo typ, objem a specifikaci motoru.

například:
motor: GCV160E (GCV – typ motoru, 160 – objem motoru, E – verze motoru)
výrobní číslo: GJAAE-1286912
specifikace: N2E8

Pro objednání náhradních dílů na motor HONDA namontovaného na výrobku HONDA je nutné uvést výrobní číslo celku

například:
sekačka: HRX537C1 VYEA
výrobní číslo: MAGA-1234567

 

 

 

 • motory KOHLER

Identifikační údaje motoru KOHLER jsou natištěny na štítku nalepeném na motoru.

například:
MODEL NO. CV-730S
SPEC NO. CV730-0033

 

 

 • motory KAWASAKI


Identifikační údaje motoru KAWASAKI jsou natištěny na štítku nalepeném na motoru.

Například:
FS481V-AS50

Cookies

Na této stránce se dozvíte, jaké soubory cookies na webových stránkách společnosti KEŘKA s.r.o. obecně zpracováváme, k jakému účelu a také jak můžete ovlivnit jejich ukládání.

CO JSOU TO COOKIES

Jako cookies se označují malé datové soubory, které jsou v určitých případech nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je např. přihlášení uživatele atd. Díky cookies si naše webové stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, která jste si pro zobrazení či používání stránek sami zvolili. Z těchto důvodů umísťujeme cookies na vaše zařízení. Jde o zcela standardní metodu, pomocí které ukládají informace důležité pro svůj provoz všechny webové stránky na celém světě.

NA CO VYUŽÍVÁME COOKIES NA TOMTO WEBU

Cookies lze rozdělit podle délky jejich platnosti a také podle jejich účelu.

PODLE DÉLKY JEJICH PLATNOSTI ROZLIŠUJEME TYTO KATEGORIE COOKIES:

Krátkodobé cookies (sessioncookies) zůstávají ve vašem zařízení do zavření vašeho prohlížeče a poté jsou automaticky vymazány.

Dlouhodobé cookies (persistentcookies) zůstávají uloženy ve vašem zařízení po dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení konkrétní cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte (návod pro jednotlivé prohlížeče naleznete níže na této stránce).

PODLE TOHO, KDO COOKIES VYTVÁŘÍ A ZPRACOVÁVÁ (TEDY UKLÁDÁ DO VAŠICH ZAŘÍZENÍ A NÁSLEDNĚ VYUŽÍVÁ V NICH ULOŽENÉ INFORMACE), ROZLIŠUJEME TYTO KATEGORIE COOKIES:

Cookies první strany (firstparty cookies) vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti daného webu. Bez nich by vám webové stránky nefungovaly správně, protože by vám nemohly poskytnout své základní funkce a různá uživatelská nastavení.

Cookies třetích stran (thirdparty cookies) jsou nejčastěji cookies analytických nástrojů, reklamních systémů, widgetů sociálních sítí či vložených videí.

JAKÉ COOKIES MŮŽEME POUŽÍVÁT NA TOMTO WEBU

Technické cookies (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění základní funkcionality webových stránek.

Cookies Google Analytics (třetí strany, dlouhodobé) používáme, abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit. V nástroji Google Analytics používáme pouze ty analytické funkce, které neshromažďují údaje potřebné k profilování uživatelů webu (věk, pohlaví, zájmy, IP adresa atd.).

Cookies reklamních systémů Google (Ads, DoubleClick), Seznam (S-klik, Zboží.cz), Facebook, Instagram, Twitter, Youtube a Heuréka (třetí strany, dlouhodobé). Tyto cookies slouží k marketingovému profilování. Díky nim jsme schopni s vámi zůstat v kontaktu například prostřednictvím personalizované reklamy či doporučeného obsahu.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně jakkoli identifikovali a nikdy do nich neumísťujeme citlivá či osobní data.

JAK MŮŽETE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ

Všechny cookies, které ve vašem počítači jsou již uložené, můžete kdykoli vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies do vašich zařízení. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny online služby, které webové stránky či e-shopy běžně nabízí. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče po kliknutí na následující odkazy:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
Safari

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Zboží.cz
Heureka.cz


Ochrana osobních údajů - GDPR

 1. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že firma KEŘKA s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
 2. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 3. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro případné doručení zboží.

KEŘKA s.r.o.,
Fáblovka 518
533 52 Pardubice – Staré Hradiště

Telefon: 466 644 621
Mobil: 775 644 621
E-mail: kerka@kerka.cz

Provozovatelem webu je společnost KEŘKA s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše